Sheetz Corp hdq. 423 Sheetz Way Claysburg, PA. 16625Sheetz Corp. Hdq. Spring Update